Ook op Schouwen-Duiveland leven er huishoudens kortere of  langere tijd in armoede. Een deel van die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis voedselpakket te verstrekken. Een pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen.

De Voedselbank werkt met ongeveer 25 vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling.